Réti Pálinka- és Vendégház
9165 Tárnokréti, Fő u. 12.
Tel: 30/9893-711, 30/3001-129

Pálinkafőzés

Mi a pálinka? | Cefrézési tanácsok | A pálinkafőzés folyamataBerendezéseink | Pálinkafőzés | Bérfőzés árak

Bérfőzés
: a párlat szeszfőzdében a bérfőzető részére történő előállítása.

Bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból állíttat elő bérfőzött párlatot. 

Pálinka főzés, bérfőzésAdófizetési kötelezettség

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) bérfőzött párlat utáni adófizetési kötelezettség megállapítására vonatkozó szabályai 2015. január 1-jétől megváltoztak.

Kedvezményesen állítható elő egy bérfőzető háztartásában (a korábban teljesen adómentes) évente legfeljebb 50 liter mennyiségű párlat, azaz 50 liter 86 térfogatszázalékos gyümölcsszesz (ami megegyezik 86 liter 50 térfogatszázalékos párlattal) feltéve, hogy az a magánfőző, bérfőzető háztartásában való személyes fogyasztásra szolgál. E feletti mennyiség esetén a teljes adómérték fizetendő (a kedvezményes adómérték duplája).

Nem adható ki a bérfőzött pálinka, ha …

Nem adható ki a bérfőzött pálinka, ha annak mértéke meghaladja a jövedéki szabályozásban meghatározott kihozatali arányszámot. Ez alól egy esetben tesz kivételt a jövedéki szabályozás, ha a bérfőzött pálinka gyümölcsből származó etilalkohol-tartalmát akkreditált laboratóriumi vizsgálat igazolja. A bérfőzött pálinkát meg kell semmisíteni, ha a vizsgálati eredmény szerint az etilalkohol-tartalom nem kizárólag gyümölcsből származik.

Ha a bérfőzető természetes személy az előállítást követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy a kihozatali arányszámot meghaladó mennyiségben előállított pálinkát nem kívánja bevizsgáltatni, vagy ezen időpontig nem tudja igazolni, hogy arra akkreditált laboratóriumi vizsgálatot kért, a bérfőzött pálinkát a szeszfőzde helye szerint illetékes fővámhivatal jelenlétében a legközelebbi szeszfőzdei elszámolás során meg kell semmisíteni.

Pálinkabérfőzés: alapanyag és pálinka aránya

100 kg alapanyagból (100 liter szőlőborból) legfeljebb az alábbi mennyiségben állítható elő gyümölcspálinka (borpárlat):

Alapanyag megnevezéseGyümölcspálinka, borpárlat (hlf)
Cseresznye 4.0
Meggy 5.0
Sárgabarack 6.0
Szilva 7.0
Körte 4.5
Alma 5.0
Őszibarack 4.0
Vegyes 6.0
Birs 4.5
Bodza 3.0
Erdei gyümölcs 3.0
Szőlőtörköly 6.0
Aszutörköly 6.0
Borseprő 8.0
Szőlőbor 9.0
Szőlő 8.0

A bérfőzött pálinka származásának igazolása

A szeszfőzde engedélyezése a bérfőzető részére a kiadott pálinkáról származási igazolványt ad át a bérfőzetőnek.

A származási igazolvány kizárólag a bérfőzött pálinkát előállíttató természetes személy nevére állítható ki, ezért az átruházni – az alkoholtermék adóraktár részére történő értékesítés kivételével – nem lehet.

A származási igazolvány a bérfőzött pálinka eredetének igazolására csak akkor fogadható el, ha a pálinka fajtája azonosítható, és a származási igazolványon feltüntetett valódi szeszfokhoz képest fahordóban tárolás estén évenként kettő, legfeljebb azonban hét egész foknál, egyéb edényben tárolás esetén évenként egy, legfeljebb azonban három egész foknál nagyobb eltérés nincs.

A bérfőzött pálinka hígítása

A szeszfőzde felelős üzemvezetője a bérfőzött pálinka szeszfokát desztillált vagy ionizált vízzel állítja be. Az így beállított szeszfok a pálinkaszármazási igazolványon is rögzítésre kerül.

A pálinkaszármazási igazolvány felhasználhatósága, megőrzése

A bérfőzető természetes személy részére kiállított származási igazolvány az átvételt követő 15 évig alkalmas a birtokában tartott bérfőzött pálinka származásának igazolására. Annak érvényességét a tárolás helye szerint illetékes fővámhivatal – 15 év eltelte után a bérfőzető kérelmére – 2 évente meghosszabbítja, ha a származási igazolványon feltüntetett valódi szeszfoktól legfeljebb a származási igazolványon feltüntetett valódi szeszfokhoz képest fahordóban tárolás esetén évenként kettő, legfeljebb azonban hét egész fokban eltérő bérfőzött pálinka a bérfőzető birtokában van.

A bérfőzött pálinka származási igazolványát annak érvényességi idején belül, illetve a bérfőzött pálinka birtokban tartásáig kell a bérfőzető természetes személynek megőriznie. A bérfőzött pálinka felhasználása más jövedéki termék előállításához A bérfőzető természetes személy a jövedéki szabályozásnak megfelelően előállíttatott pálinkát nem keverheti össze más jövedéki termékkel (például különböző fajtájú bérfőzött pálinkákat nem önthet össze), illetve abból nem állíthat elő más jövedéki terméket (például ágyas pálinkát, mézes pálinkát nem készíthet), mivel ez a tevékenység a jövedéki szabályozás értelmében adóraktári tevékenységnek minősül, amely tevékenység csak adóraktári engedély birtokában végezhető.

A bérfőzött pálinka elajándékozása

A bérfőzött pálinka a bérfőzető személyes fogyasztására szolgál, az közvetlen fogyasztásra nem értékesíthető (kivéve alkoholtermék-adóraktár: bérfőzést nem végző szeszfőzde, italgyár, szeszpalackozó részére a származási igazolvány egyidejű átadásával) és nem ajándékozható el, a pálinka kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

Ez azonban nem zárja ki a bérfőzött pálinka családi, baráti körben történő elfogyasztását.

Egészségükre!